• 24
 • Dec, 13

Waarom staan er liedjes uit 2013 in de Top 2000 van 2013?

Top 2000 logoEerder deze maand las ik dat Radio 2 bepaald had dat de liedjes in keuzelijst van de Top 2000 ten minste 1 jaar oud moesten zijn:

De platen zijn minimaal één jaar oud omdat Radio 2 hiermee wil voorkomen dat actuele hits een onevenredig grote voorsprong krijgen, omdat ze nog vers in het geheugen zitten
(FAQ, vraag 2)

Op deze manier past Radio 2 een soort kiesdrempel toe. Toch zijn er in de Top 2000 van 2013 dertig liedjes uit 2013 te vinden. Hoe kan dat?

Keuzelijst & Vrije keuze

Vermoedelijk heeft het te maken met de vrije keuze van stemmers. Elke stemmer kon via een door Radio 2 opgestelde keuzelijst op 15 liedjes stemmen. Aanvullend konden stemmers nog eens 5 vrije keuzes maken (liedjes die niet in de keuzelijst voorkwamen).

Het lijkt er nu op dat door deze vrije keuze mogelijkheid er toch liedjes die nog geen jaar oud zijn in de Top 2000 terecht zijn gekomen. Ik vraag me af waarom de redactie deze liedjes niet heeft gefilterd. M.a.w.: waarom pas je de minimaal-1-jaar-oud-filter wel toe op de keuzelijst, maar niet op de vrije keuze? Op deze manier rem je de invloed van actuele hits alleen maar af en is er niet echt sprake van een kiesdrempel.

Aan de andere kant, het is wellicht moeilijk om nu al te bepalen welke liedjes uit 2013 dan in de keuzelijst moeten worden opgenomen. Daarmee zou het stemgedrag wellicht te veel beïnvloed kunnen worden (idealiter zou er geen keuzelijst moeten zijn).

Stel een echte kiesdrempel in

Volgens mij zit elk liedje uit 2013 dat stemmen heeft ontvangen nog steeds vers in het geheugen en is het instellen van een minimale leeftijdsgrens voor elk liedje het meest natuurlijke middel om te voorkomen dat actuele hits een onevenredig grote voorsprong krijgen in de Top 2000. Ik hoop dan ook dat de volgende editie een echte kiesdrempel zal krijgen.

Wat vind jij?

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Vergelijking van de stijgers en dalers in de Top 2000 van 2014
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 1000, Top 2000 & Top 4000
-De Top 2000 heeft een kiesdrempel nodig

4 reacties

 1. Ik ben het eens met het gegeven dat er een echte stemdrempel moet komen. Ook zou ik het prijzenswaardig vinden indien het aantal uitgebrachte stemmen op een bepaald nummer openbaar gemaakt zou worden. Ik heb sterke twijfels in de nummers 1500 tot 2000. Hoeveel stemmen moet een nummer hebben om in de Top 2000 te komen??? Buiten dat begrijp ik niet waarom er niet alleen vrij keuzes gemaakt mogen worden. Ik heb altijd het gevoel dat er mensen op zoek zijn naar een bepaald nummer, dat niet kunnen vinden, en dan een ander nummer zien staan en daar dan maar op stemmen. Door het gebruikte systeem zit er volgens mij toch een soort sturing in het stemmen voor deze Top 2000.

 2. Ik zou ook graag het aantal stemmen per liedje willen inzien.
  Ter indicatie: In de FAQ van Radio 2 staat dat in 2012 de nummer 2000 meer dan 150 stemmen had gekregen (bron).

  In die FAQ wordt ook de keuzelijst verantwoord (vraag 7):
  “Voor het stemmen via een keuzelijst is gekozen, omdat de verwerkingstijd van alle gegevens simpelweg veel korter is. Daarbij is gebleken dat doorgaans veel dezelfde nummers worden gekozen, of de keuze nu vrij of enigszins beperkt is”.

  Ik kan me voorstellen dat dit uitmaakt. Een keuzelijst voorkomt dat mensen bijvoorbeeld spelfouten maken en er daardoor stemmen misschien niet bij het juiste liedje uitkomen.
  Toch heb ik ook het gevoel dat dit, zoals je aangeeft, het stemgedrag beïnvloed. Aangezien er dit jaar vrij veel tijd zat tussen de sluiting van de stemperiode en de bekendmaking van de lijst, vraag ik me af of deze tijd een volgende keer gebruikt zou kunnen worden voor het oplossen van deze verwerkingsproblemen wanneer de keuzelijst wordt opgeheven. Ik ben benieuwd of de lijst hierdoor veel zal veranderen.

 3. Spelfouten hoeven niet van invloed te zijn. Men maakt bij de radio gebruik van een enorm bestand van muziek. Daar staat bijna alle muziek in. Begin je met het intypen van een naam dan zou de juiste naam toch te voorschijn moeten komen, kijk hoe Google dit doet. Maar goed, men heeft gekozen voor een systeem en ik denk dat dit niet geheel eerlijk is maar kan dat uiteraard niet bewijzen. Ook die 150 stemmers op nummer 2000 lijkt mij erg veel maar ik kan ook daarvan het tegendeel niet bewijzen.

 4. Dat zou een hele mooie oplossing kunnen zijn. En daarbij zouden niet in die megalijst voorkomende liedjes gewoon ingetypt kunnen worden (net zoals in Google), zodat ze alsnog verwerkt kunnen worden.
  @redactie van Radio 2: lezen jullie mee? 🙂

  M.b.t. het aantal stemmers: Er zijn dit jaar 3,3 miljoen stemmen uitgebracht (max. 20 stemmen per persoon). Dat zou in theorie neerkomen op 1650 per liedje.
  Daarbij gaat een deel van deze stemmen verloren aan liedjes die de Top 2000 niet hebben gehaald, waardoor dit gemiddelde nog lager ligt.
  Verder is er volgens mij sprake van een Zipf verdeling van de stemmen, waardoor het aantal stemmen op liedjes rondom positie 2000 nog veel lager moet liggen dan dit gemiddelde. Die 150+ stemmen voor het liedje op positie 2000 lijkt me daarbij nog niet zo gek.

Reageer op dit bericht!