• 02
  • Jan, 14

Verdeling van liedjes per jaar in de Top 1000, Top 2000 & Top 4000

Top 1000 vs Top 2000 vs Top 4000Om een indicatie te krijgen van veelzijdigheid, heb ik de verdeling van liedjes per jaar van deze drie grote aller tijden lijsten met elkaar vergeleken:

  • Top 1000 Aller Tijden van Veronica
  • Top 2000 van Radio 2
  • Top 4000 van Radio 10

Hierbij heb ik de lijsten van 2012 gebruikt, omdat ik bij die van 2013 helaas nog niet alle jaartallen bij de liedjes heb.

Uit deze vergelijking blijkt dat de Top 2000 de grootste spreiding kent en het lijkt me daarmee de meest veelzijdige lijst.

Absolute verdeling

In deze grafiek zie je de verdeling van liedjes in de Top 1000, Top 2000 en Top 4000 per jaar en daarbij valt op hoe kolossaal de Top 4000 is:

Absolute vergelijking Top 1000, Top 2000 en Top 4000N.b. In de Top 2000 staan 6 liedjes van voor 1955 en die zijn hier niet afgebeeld ten bate van een compactere grafiek.

Verder valt op dat zowel de Top 1000 als de Top 4000 grote pieken in de jaren 80 hebben, waarna het aantal liedjes per jaar sterk afneemt. Alleen bij de Top 2000 is sprake van een duidelijk toename in de jaren na het jaar 2000. Ik vermoed dat dit sterk te maken heeft met de verdeling van de leeftijden van de stemmers.

Top 1000 vs Top 2000

Wanneer ik de Top 4000 even buiten beschouwing laat, zie ik een opvallende overlapping tussen de Top 1000 en de Top 2000. Vanaf 1983 tot ongeveer 2005 lijken deze aantallen liedjes per jaar ongeveer gelijk op te gaan en het lijkt bijna alsof de Top 1000 een subset is van de Top 2000:

Absolute vergelijking Top 1000 en Top 2000Stel verder dat de leeftijd van de stemmers de belangrijkste factor bij het stemmen op een liedje is, en dat er volgens een theorie sprake is van een popvenster (15e tot 25e levensjaar) waarbinnen de meeste liedjes worden gekozen, dan lijkt dat de Top 1000 van Veronica vooral stemmers in de leeftijdscategorie 35-50 heeft aangetrokken. De Top 2000 heeft daarbij een veel bredere groep van stemmers.

Relatieve verdeling

Om de lijsten beter met elkaar te kunnen vergelijken, heb ik ook gekeken naar de procentuele verdeling per jaar:

Relatieve vergelijking Top 1000, Top 2000 en Top 4000Hieruit blijkt wederom dat de Top 1000 en Top 4000 sterk rond een centrum verdeeld zijn, en dat dat bij de Top 2000 veel minder het geval is.

Gemiddelde en spreiding

Dat de concentratie bij de Top 2000 het kleinste is, wordt nog eens bevestigd door de standaarddeviatie. Deze te berekenen waarde geeft een indicatie van de spreiding van de liedjes over de jaren. Globaal bevindt 68% van alle liedjes zich binnen 1 standaarddeviatie vanaf het gemiddelde.

Gemiddelde Standaarddeviatie
Top 1000 1989,2 9,8
Top 2000 1983,9 14,2
Top 4000 1983,5 10,6

Stel dat we 1955 als beginpunt nemen van de ‘moderne’ popmuziek (het jaar waarin Rock & Roll wereldwijd doorbrak) dan is er sprake van 57 (2012-1955) jaar popmuziek. Bij de Top 1000 en Top 4000 is 68% van alle liedjes te vinden in een periode van respectievelijk 20 (34% van alle popjaren) en 21 (37% van alle popjaren) jaar. Bij de Top 2000 is dat 28 jaar (50% van alle popjaren). De spreiding bij de Top 2000 is duidelijk het grootste.

Conclusie: Top 2000 lijkt het meest veelzijdig

Aan de hand van de verdeling van liedjes per jaar heb ik de Top 1000 Aller Tijden van Veronica, de Top 2000 van Radio 2 en de Top 4000 van Radio 10 met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de Top 2000 de grootste spreiding kent en lijkt daarmee het meest veelzijdig.

Er zijn ook andere manieren om de veelzijdigheid van een lijst te onderzoeken, denk bijvoorbeeld aan het kijken naar de diversiteit in genre, taal, land van herkomst, man/vrouw verdeling etc. maar dat is me op dit moment te veel werk 🙂

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 1000 AT, Top 2000, Top 4000, Evergreen Top 1000 en Snob 2000 in 2018
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2015
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2020

Reageer op dit bericht!