• 20
  • Dec, 14

Vergelijking van de stijgers en dalers in de Top 2000 van 2014

Top 2000 logo

In het leuke boek De Top 2000 onder professoren (uit 2011) wordt aangegeven dat de meeste liedjes in de Top 2000 dalende zijn, en de Top 2000 van 2014 is daarop geen uitzondering: 12 liedjes zijn blijven staan, 773 zijn gestegen (inclusief 189 nieuwe binnenkomers) en 1215 liedjes zijn gedaald.

Om te zien hoe deze stijgers en dalers verdeeld zijn over de uitgavejaren van de liedjes, heb ik een grafiek gemaakt waarin het aantal stijgers en dalers per jaar (van uitgave van het liedje) worden weergegeven:

Stijgers en dalers per jaar

Stijgende en dalende liedjes in de Top 2000 van 2014

n.b.: voor een compactere weergave ontbreken er hier 3 liedjes uit de periode voor 1956

In deze grafiek is te zien dat voor bijna elk jaar het aantal dalers groter is dan het aantal stijgers. Alleen de laatste twee jaar en een kleine piek in het midden van de jaren 80 zijn hierop een uitzondering.

Relatieve verdeling stijgers en dalers per jaar

Dit wordt ook duidelijk in deze relatieve weergave van het aantal stijgers, dalers en gelijkblijvers per jaar:

Verhouding van het aantal gestegen en gedaalde liedjes per jaar in de Top 2000 van 2014

Met behulp van de 50% lijn is duidelijk te zien in welke jaren het aantal dalers groter is dan het aantal stijgers. In bijna alle jaren is de meerderheid van de liedjes gedaald. Eerder heb ik aangetoond dat het aantal verdwenen liedjes uit de periode 2005-2012 vrij groot is, en ook de bovenstaande grafiek laat zien dat er relatief veel liedjes in die periode gezakt zijn.

Instellen leeftijdsgrens

Volgens mij is de opvallende hoeveelheid dalingen en verdwijningen van liedjes uit de periode 2005-2012 een indicatie van het te snel toelaten van nieuwe liedjes in de Top 2000. Blijkbaar hebben deze recente liedjes geprofiteerd van hun actuele populariteit om in de Top 2000 terecht te komen, maar hun dalingen en verdwijningen geven aan dat ze zich nog onvoldoene bewezen een bepaalde ‘eeuwigheidswaarde’ te bezitten.

Ik zie graag dat de top 2000 een leeftijdsgrens instelt voor de te kiezen liedjes om de invloed van de actuele populariteit te beperken. Een tijdje geleden leek het erop dat dit zou gebeuren, toen ik deze FAQ vraag op de Radio 2 site zag verschijnen:

2. Waarom zijn de nummers in de keuzelijst minimaal een jaar oud?

De platen zijn minimaal een jaar oud omdat NPO Radio 2 hiermee wil voorkomen dat actuele hits een onevenredig grote voorsprong krijgen, omdat ze nog vers in het geheugen zitten.

Echter, in de Top 2000 van 2014 zijn een aantal liedjes binnengekomen die nog lang geen jaar oud zijn, zoals Home, Calm After The Storm, Thinking Out Loud en Nothing Really Matters. De laatste twee staan in de singles lijst van 13 december op plaats 1 en 3 (en dan te bedenken dat het ook al weer een paar weken geleden was dat je voor de Top 2000 kon stemmen). Hiermee hebben deze actuele hits wel een onevenredige voorsprong gekregen.

Enfin, het instellen van een echte leeftijdsgrens voor de te verkiezen liedjes moet deze onevenredigheid kunnen beperken. Te verkiezen politici moeten toch ook aan een bepaalde leeftijd voldoen? 😉

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2014
-Liedjes die verdwenen zijn uit de Top 2000 in 2014
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2012

Reageer op dit bericht!