• 04
  • Dec, 12

Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2012

Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2012De Top 2000 van 2012 is net bekend gemaakt en het lijkt me leuk eens te kijken naar de verdeling van de jaren waarin de liedjes werden uitgebracht.

Het zal voor velen wellicht geen verrassing zijn om te zien dat de periode 1965-1987 de populairste is:

Verdeling van Top 2000 liedjes per jaar in 2012(Voor een betere weergave heb ik de periode 1936-1950 buiten beschouwing gelaten)


Wanneer je dit vergelijkt met de eerste lijst uit 1999 dan valt op dat er na 2000 een groot aantal liedjes is bijgekomen ten koste van liedjes uit de jaren 60 en 70:

Verdeling van Top 2000 liedjes per jaar in 1999 en 2012Het meest opmerkelijke vind ik dat de piek van 1965-1987 niet geleidelijk vooruit schuift in de tijd, maar dat deze langzaam lijkt te draaien rondom het jaar 1988. Wellicht speelt het veelzijdiger worden van de (leeftijd van de) doelgroep van de Top 2000 hierin een rol.

Deze draaibeweging is ook te zien wanneer alle tussenliggende lijsten worden meegenomen:

Verdeling van Top 2000 liedjes per jaar van 1999 tot en met 2012Wat ik verder opvallend vind is dat er in al deze grafieken relatief weinig liedjes uit 2001 voorkomen. Was dit een slecht popjaar?

Gemiddelde positiedalingen en stijgingen per jaar

Het mag geen verrassing zijn dat de oude liedjes langzaam plaats maken voor de nieuwe. Om dit te bevestigen heb ik ook gekeken naar de gemiddelde positiedaling of stijging per jaar van de liedjes:

Gemiddelde positiewijzigingen in de Top 2000 van 2012Voor de duidelijkheid, ik heb voor alle liedjes per jaar het totaal aan gestegen of verloren posties berekend. Alles boven de nullijn heeft een positief gemiddelde (stijgend). Daaronder is sprake van een daling. Hierbij heb ik de nieuwe binnenkomers (~180) als stijgers berekend (ten opzichte van plaats 2000). Het jaar 2012 heb ik niet in de bovenstaande grafiek opgenomen, omdat de bijbehorende waarde ver boven de 1000 uitkomt en de grafiek onduidelijker wordt. De periode voor 1960 bevat weinig liedjes en die heftige schommelingen worden door een paar liedjes veroorzaakt.

Het meest opvallende in deze grafiek is dat de periode 1964-1978 geheel onder de nul ligt, wat duidelijk wijst op positieverliezen van liedjes uit deze periode.

Ook opmerkelijk zijn de dalingen in 2009 en 2010. Ik vermoed dat dit wordt veroorzaakt door hoge binnenkomers in vorige edities die vrij snel weer gaan zakken en vermoedelijk wat minder tijdloos zijn. (wat dat betreft is het invoeren van een Top 2000 kiesdrempel geen gek idee).

In de bovenstaande grafiek weegt de hoeveelheid gestegen of gedaalde posities zwaar mee, en om dat uit te sluiten heb ik ook gekeken naar de som van het aantal gestegen en gedaalde liedjes in de Top 2000:

Som van het aantal gestegen en gedaalde liedjes per jaar in de Top 2000 van 2012Hierin is nog duidelijker te zien dat de liedjes uit 1965-1975 aan het zakken zijn. Merk ook hier weer op dat de meeste liedjes uit 2008-2010 aan het dalen zijn.

Opmerkingen?

Ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen 🙂

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2014
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2018
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2023

2 reacties

  1. Prachtig!

  2. Ter aanvulling: De gemiddelde leeftijd van de liedjes in de Top 2000 van 2012 is 28 jaar. (2012-28 = 1984 is het gemiddelde jaar van herkomst)

Reageer op dit bericht!