• 25
  • Dec, 18

Verdeling van liedjes per jaar in de Top 1000 AT, Top 2000, Top 4000, Evergreen Top 1000 en Snob 2000 in 2018

Vergelijking Top 2000, Top 1000 AT, Top 4000, Evergreen 1000 en Snob 2000Net zoals een paar jaar geleden heb ik een aantal ‘Aller Tijden’ lijsten met elkaar vergeleken om te zien hoe veelzijdig deze lijsten zijn m.b.t. hun verdeling van liedjes over de jaren waarin deze liedjes uitkwamen. Bij deze vergelijking heb ik gekeken naar de:

  • Top 2000 (Radio 2)
  • Top 1000 Aller Tijden (Veronica)
  • Top 4000 (Radio 10)
  • Evergreen Top 1000 (Radio 5)
  • Snob 2000 (Pinguin Radio)

Ook ditmaal lijkt de Top 2000 meest gespreide verdeling over de jaren zien, ook al zijn de Top 1000 AT en de Top 4000 wel dichterbij gekomen.

Absolute verdeling

Wanneer je de liedjes van deze 5 ‘aller tijden’ lijsten per jaar rangschikt, dan ziet een grafiek hiervan er zo uit:

Vergelijking verdeling per jaren van Top 1000 AT, Top 2000, Top 4000, Evergreen Top 1000 en Snob 2000

Hierbij valt op hoe groot de Top 4000 (in rood) is en vooral dat deze (nog steeds) sterk geconcentreerd is op de periode ~1975-1995. De Evergreen Top 1000 (in groen) daarentegen (en wellicht niet verrassend) geeft een grote concentratie voor de periode ~1965-1975 weer. De Snob 2000 (in oranje) lijkt beter verspreid over de jaren, ook al begint dat (feitelijk) pas in 1965 en neemt het aantal liedjes vanaf dan globaal per jaar toe. De Veronica Top 1000 Aller Tijden (blauw) laat een voorkeur zien voor liedjes vanaf ~1976, (met een piek in de jaren 80 en begin 90). De Top 2000 (zwart) laat wat mij betreft nog steeds de beste spreiding zien omdat de aantallen vanaf 1965 tot aan 2018 globaal niet veel uiteen lijken te lopen.

Top 1000 vs Top 2000

In de vorige editie van deze vergelijkingen viel het me op dat de Top 2000 en de Top 1000 AT elkaar deels overlapten. Ook in 2018 lijken deze lijsten een vergelijkbare spreiding zien. Dit valt nog beter op wanneer ik de bovenste helft van de Top 2000 (in zwart) vergelijk met de Top 1000 AT (blauw):

Vergelijking Top 1000 Allertijden en de eerste 1000 van de Top 2000 van 2018

Hier is wederom goed te zien dat deze lijsten elkaar redelijk overlappen. Ook is te zien dat de periode voor ~1977 bij Veronica niet zo’n grote rol speelt, waardoor er iets meer aandacht is voor de mid-jaren 80 en vroege jaren 90.

Relatieve verdeling

Om een nog beter beeld te krijgen van de verschillen in verdelingen tussen deze lijsten, heb ik gekeken naar de relatieve verschillen (in percentages per jaar). Hierdoor spelen de verschillende lengtes van deze lijsten geen rol meer. Een grafiek ziet er dan zo uit:

Relatieve vergelijking van liedjes per jaar van de Top 1000 AT, Top 2000, Top 4000, Evergreen Top 1000 en Snob 2000 van 2018

Ook hierbij valt weer op dat de Evergreen Top 1000 (in groen) sterk geconcentreerd is, net als de Top 4000 (rood).

Gemiddelde en spreiding

De hierboven gesignaleerde spreidingen en concentraties zijn ook te zien in deze tabel van gemiddelden en standaardafwijkingen. (Een standaardafwijking is een veelgebruikte maat om de spreiding van een groep getallen weer te geven. Hoe groter deze standaardafwijking, hoe groter de spreiding).

Gemiddelde Standaarddeviatie
Top 1000 AT 1993,4 13,5
Top 2000 1988,9 15,3
Top 4000 1987,0 12,5
Evergreen 1000 1973,7 11,3
Snob 2000 1996,1 15,5

Hieruit blijkt dat, in vergelijking met mijn vorige vergelijking voor gegevens van 2012, de Top 4000 en de Top 1000 AT steeds dichterbij de brede spreiding van de Top 2000 lijken te komen (al deze lijsten hebben nu in 2018 een grotere spreiding dan in 2012). De Evergreen Top 1000 kent het laagste gemiddelde en de kleinste spreiding, en lijkt duidelijk gericht op een oudere doelgroep. Ook opvallend is dat de Snob 2000 meer nadruk legt op recentere liedjes dan de andere lijsten (het laat als enige een globaal stijgende lijn zien), maar dat de hele periode vanaf ~1965 hier ook redelijk vertegenwoordigt lijkt. De standaardafwijking is zelfs net iets groter dan die van de Top 2000, ook al laat de Top 2000 volgens mij wel een beter verspreide verdeling zien over de verschillende jaren/decennia.

Conclusie: Top 2000 blijft het meest veelzijdig

Op basis van deze verdelingen van liedjes per jaar van uitgave concludeer ik dat de Top 2000 nog steeds de meest veelzijdig verdeelde lijst laat zien, hoewel de Top 1000 AT en Top 4000 hier wel dichterbij zijn gekomen. De Evergreen Top 1000 is duidelijk gericht op een oudere doelgroep en heeft het laagste gemiddelde en kleinste spreiding. De Snob 2000 is wellicht niet goed te vergelijken met de andere lijsten (er mogen volgens hun spelregels geen liedjes van de Top 2000 in staan) maar laat wel een met die van de Top 2000 vergelijkbare spreiding zien, alsmede een grotere nadruk op recentere liedjes.
Oh ja, ik had hierbij ook graag willen kijken naar de Q Music Top 1000, maar kon daarvan geen lijst met jaartallen vinden. Misschien een volgende keer? 🙂

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 1000, Top 2000 & Top 4000
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2020
-Verdeling van liedjes per jaar in de Top 2000 van 2015

Reageer op dit bericht!