• 19
  • May, 15

Quizzen over namen van opera’s en ontbrekende titelwoorden

operas-ontbrekende-woorden-quizKun je bij de in deze quizzen genoemde opera’s aangeven welke woorden er in de titels ontbreken?

Reageer op dit bericht!